Wie zijn wij Wat doen wij voor u Kandidaten Agenda Lid worden P.R. Links Actueel nieuws

4 Onderwijs, Scholing en Kinderopvang

Onderwijs, scholing en kinderopvang

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. De scholen hebben primair een opleidingsfunctie.
Vrijheid van onderwijs is een groot goed en de aanwezigheid van vele scholen met een eigen levensbeschouwelijke/onderwijskundige identiteit maakt het volgen van eigen voorkeuren mogelijk.

Bij te verwachten daling van het aantal leerlingen is het streven er op gericht de diversiteit aan schoolsoorten en onderwijsmethodieken waar mogelijk te handhaven.


De overheid is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en onderwijshuisvesting.
Voor RZS betekent dit:
* bij nieuwbouw scholen het waarborgen van doelmatige huisvesting met een gezond binnenklimaat en zuinig energieverbruik
* het bevorderen van gezamenlijke huisvesting op basis van vrijwilligheid, alsmede functioneel gebruik van de schoolgebouwen.

Maar ook:
* het realiseren van voldoende voor-, na- en buitenschoolse zorg, onder meer door middel van een goede samenwerking tussen de peuterspeelzalen en de kinderopvang.
* het aanbieden van ondersteunende onderwijsdiensten als logopedie en zwemonderwijs.
* Het bestrijden van laaggeletterdheid van volwassenen.