Wie zijn wij Wat doen wij voor u Kandidaten Agenda Lid worden P.R. Links Actueel nieuws

commissievergadering van 13 oktober2014

Inbreng van Eduard Schoevaars tijdens deze vergadering
- Verordening jeugdhulp [44 KB]
- WMO [59 KB]

coalitieakkoord 23 april 2014

Veranderend Renkum
Coalitie akkoord 2014 - 2018 [305 KB]

Lees hier [228 KB] onze reactie op dit coalitieakkoord

Renkum Zelfstandig en Sociaal in de Hoog & Laag !

woensdag 12 maart 2014

Renkum Zelfstandig en Sociaal op de achterpagina van de Hoog & Laag - Renkum!

Intervieuw met de lijsttrekker

De gelderlander 28 februari 2014

DOORWERTH –
De lijsttrekkers moeten de kiezer verleiden te stemmen op hun partij, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Maar wie zijn ze en waar staan ze voor?
Een intervieuw met Lijsttrekker, Marjolein Pols van Renkum Zelfstandig en Sosciaal
<lees hier het intervieuw>

Project Münninghofflaan

Renkum Zelfstandig en Sociaal overlegt met omwonenden van het project Münninghofflaan.
No. 5 op onze lijst, Bouke Verhaagen heeft een grote professionele bijdrage aan een aangepast plan geleverd, waarmee in vele opzichten aan de wensen van de omwonende tegemoet kan worden gekomen. In een motie die op 26 februari in de raadsvergadering werd aangenomen, wordt het College opgedragen onder meer de mogelijkheden van dit plan te onderzoeken.

Renkumkaart

Marleen Meertens diende tijdens die zelfde raadsvergadering  namens Renkum Zelfstandig en Sociaal twee moties in waarmee het College de mogelijkheden van de Renkumkaart nog beter bekend kan maken. De moties werden door meerdere partijen ondersteund en door het College overgenomen.

Multi Functioneel Centrum 3b4

De fractie van Renkum Zelfstandig en Sociaal ondersteunt volmondig de totstandkoming van MFC3b4, hetgeen ook geldt voor het in de motie gevraagde nadere onderzoek <lees meer>