Wie zijn wij Wat doen wij voor u Kandidaten Agenda Lid worden P.R. Links Actueel nieuws

Mijn naam is Marjolijn Pols, voorzitter van RZS

Renkum Zelfstandig en Sociaal (RZS) een lokale partij, gebaseerd op twee belangrijke pijlers, te weten:

Behoud Renkum als zelfstandige gemeente.

- Geen fusie met Arnhem en/of Wageningen
- Financiële reserves blijven bestemd voor onze zes dorpen.
- Bindende raadpleging vooraf van de burgers bij het aangaan van gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten.

Een verantwoord Sociaal beleid:

- Passende( onder meer huishoudelijke) zorg en persoonlijke begeleiding waar ondersteuning nodig is, dus gericht op de individuele burger.
- Ten behoeve van de jaren 2015 t/m 2018: Eenmalig 3 miljoen EURO van de algemene vrije reserve voor individuele WMO voorzieningen.
- Ouderen zijn geen kostenpost, integendeel: zij verdienen maatschappelijke waardering.